• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Мэдээ мэдээлэл

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАХИМАА ...

2022-02-01 Мэдээ мэдээлэл

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2022 оны тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хиймэл оюун ухаан, сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгах боломжийг бий болгох г ...

“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГO”-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛ ...

2022-02-01 Мэдээ мэдээлэл

“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГO”-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ   № Төслийн нэр   НЭГ.БООМТЫН СЭРГЭЛТ &nbs ...

“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГO”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ҮЕ ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТ ...

2022-02-01 Мэдээ мэдээлэл

“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГO”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ҮЕ ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР Д/д Үйл ажиллагаа Хүрэх үр дүн НЭГ.БООМТЫН СЭРГЭЛТ Зорилт 1.1.Боо ...

​ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГO

2022-01-31 Мэдээ мэдээлэл

ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГO “Шинэ сэргэлтийн бодлого” нь Монгол Улсын эдийн засгийн харaат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-т цар тахлын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хөгжлийг хязгаарлаг ...

"Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын түвшинд үндэслэн хүн, хуулийн ...

2022-01-19 Мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын Засгийн газрын 01 дүгээр тогтоолоор "Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын түвшинд үндэслэн хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам" шинэчлэн батлагдлаа. 

Зураггүй

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД

2022-01-14 Мэдээ мэдээлэл

     Монгол Улсын Сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 255 дугаар тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэ ...

​“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЯНАЛТ-ШИН ...

2022-01-11 Мэдээ мэдээлэл

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Суурь түвшин Хүрэх түвшин Шалгуур үзүүлэлтийн тайлбар  Мэдээллийн эх үүсвэр Мэдээлэл цуглуулах арга ...

​“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 20 ...

2022-01-10 Мэдээ мэдээлэл

“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2021-2030 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА   НЭГ.ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ             Үндэс ...

​“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

2022-01-07 Мэдээ мэдээлэл

“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО АЛСЫН ХАРАА: Монгол Улс 2050 онд нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн амьдралын чанараар Азид тэргүүлэгч орнуудын нэг болно. Эрхэм зорилго: ...

Зураггүй

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ХАСХОМ ШИНЭЧЛЭН БҮРТГҮҮЛЭХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2022-01-05 Мэдээ мэдээлэл

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 12 дугаар сарын 27-31-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 156 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 54 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. ...