• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Тендерийн урилга

БШУЯ/202102105/04/01

Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Ноён, Сэврэй, Цогтцэций сум/

БШУЯ/202102016/05/01

Дотуур байрын барилга, 100 ор /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/

ТХААГ/202111538/01/01

Үүлэн технологид суурилсан цахим шуудан, портал системийн лиценз худалдан авах

БШУЯ/202102032/02/01

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 200 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Ханбогд хотхон/

БХБЯ/202103040/05/01

XII.1.100 Ухаалаг худаг бүхий нийтийн халуун усны барилга /Увс, Зүүнхангай сум/

ЭМЯ/202101017/06/01

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 7, 8, 13 дугаар баг/

БШУЯ/202102026/04/01

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 145 дугаар цэцэрлэг/

ЗГХЭГ/202102002/05/01

Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

БХБЯ/202109205/01/02

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /Улаанбаатар/

БШУЯ/202102063/04/01

Архангай аймгийн оюутны дотуур байрын спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

БШУЯ/202102098/02/01

Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

БШУЯ/202102063/03/01

Архангай аймгийн оюутны дотуур байрын спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

ЗТХЯ/202103031/04/01

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/

БХБЯ/202109205/01/01

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /Улаанбаатар/

БТСУХ/202102004/03/01

Спорт заалын барилга /Төв, Жаргалант сум/