• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны холбогдох хууль, тогтоомж

# Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны холбогдох хууль, тогтоомж Нэмэгдсэн
1 Авлигатай тэмцэх газрын ЗӨВЛӨМЖ-д тусгагдсан асуудлаар ТӨБЗГ-аас төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн захирал, ТУЗ-ийн дарга нарт хүргүүлсэн АЛБАН ДААЛГАВАР (ТӨБЗГ, 2018.02.02, № А-1/350) 2018-02-07
2 Авлигатай тэмцэх газрын чиглэл, зөвлөмж, (Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа болон Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс,орнуудад нээлгэсэн дансаа хаалгах, хөрөнгөө татах тухай) 2018-01-03
3 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж, (2017-10-04, ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН БОЛОН "ОФФШОР БҮСЭД ХАМААРАХ НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЖАГСААЛТ"-ыг Засгийн газраас баталсантай холбоотой) 2017-11-01
4 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор батлагдсан) 2017-03-15
5 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан) 2017-01-10
6 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж (2016-04-29) 2016-05-12
7 УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоол 2016-05-10
8 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж (2015-12-08) 2016-01-05
9 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж (2015-12-30) 2016-01-05
10 Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам 2015-04-15
11 Авлигын эсрэг хууль 2014-11-10
12 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2014-11-10
13 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2014-11-10
14 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж 2014-11-10
15 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-11-10