• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭЛТЭС

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭЛТЭС

2020-02-03 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн, батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, тайлагнах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр тухайн жилийн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, худалдан авах бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, мэдээллийн сангийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын оролцоог хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  

Тус нэгжид төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах ажил, бараа, зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөгөөг батлуулах, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг хариуцсан мэргэжилтнүүд байна.

Нэгжийн үндсэн чиг үүрэг нь худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангахад захиалагч, оролцогчид, дэмжлэг үзүүлэх, газрын даргыг мэргэжлийн зөвлөгөө, шаардлагатай мэдээлэл, шуурхай үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ бүтцийн нэгжийн гол түнш нь төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага бусад холбогдох байгууллага байна.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

 

д/д Нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар Албаны цахим хаяг
1 Б.Эрдэнэбулган Хэлтсийн дарга 210 263039 erdenebulgan@spa.gov.mn
2 Б.Марс-Од Ахлах мэргэжилтэн 105 260115 mars-od@spa.gov.mn
3 Л.Нандинцэцэг Ахлах мэргэжилтэн 105 260115 nandintsetseg@spa.gov.mn
4 О.Мөнхсоёл Мэргэжилтэн 206 263022 munkhsoyol@spa.gov.mn
5 С.Цэрэндорж Мэргэжилтэн 206 263022 tserendorj@spa.gov.mn
6 Б.Сүнжидмөнх Мэргэжилтэн 206 263022 sunjidmunkh@spa.gov.mn
7 О.Энхзул Мэргэжилтэн 206 263022 enkhzul@spa.gov.mn
8 Д.Золбоо Мэргэжилтэн 108 260061 zolboo@spa.gov.mn
9 Ч.Дэлгэрзаяа Мэргэжилтэн 108 260061 delgerzaya@spa.gov.mn
10 Б.Гэрэлтуяа Мэргэжилтэн 108 260061 gereltuya@spa.gov.mn
11 Ө.Жанцанхорол Мэргэжилтэн 108 260061 jantsankhorol@spa.gov.mn
12 Г.Ариунзаяа Мэргэжилтэн 209 260056 ariunzaya@spa.gov.mn
13 Э.Булгантуяа Мэргэжилтэн 209 260056 bulgantuya@spa.gov.mn
14 Т.Ганзориг Зураг төсөл, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 209 260056 ganzorig@spa.gov.mn
15 Х.Дашдаваа Төлөвлөгөө тайлан хариуцсан мэргэжилтэн 209 260056 dashdavaa@spa.gov.mn

 

 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭЛТЭС