• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

# Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Нэмэгдсэн
1 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2023 2023-04-03
2 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2022 оны биелэлт 2023-03-03
3 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - 2022 2023-02-01
4 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2021 оны биелэлт 2022-01-03
5 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - 2021 2021-12-20
6 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2021 2021-05-10
7 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2017 оны тайлан 2018-03-26
8 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ТӨБЗГ-ын даргын тушаал: 2018.03.15-ны өдрийн № А/85) 2018-03-15
9 АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн шийдвэрлэлтийн байдал - 2016 2016-11-22
10 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2016 2016-11-21
11 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан - 2016 он 2016-11-21
12 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2016 2016-10-14
13 Байгууллагын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2016 он 2016-02-19
14 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан 2015-11-25
15 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 2015-11-17
16 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-02-15
17 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТАЙЛАН 2014-11-28
18 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөөний биелэлт 2014-11-26
19 Авлига, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, Соён гэгээрүүлэх ажлын 2014 оны нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт 2014-11-26
20 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ 2014-07-28
21 АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2014 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ 2014-07-28
22 АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2014 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014-02-27
23 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014-02-25
24 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг худалдан авах ажиллагааны газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт - 2013 он 2013-11-20
25 Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн биелэлтийн тухай танилцуулга 2013-11-20
26 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН - 2013 он 2013-11-20
27 Албан хаагчдын дунд зохион байгуулах авлигын эсрэг сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө 2013-09-24
28 Авилгалын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны эхний хагас жилийн биелэлт 2013-08-01
29 0000-00-00
30 0000-00-00
31 0000-00-00
32 0000-00-00
33 0000-00-00