• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

# Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Нэмэгдсэн
1 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - 2021 2021-12-20
2 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2021 2021-05-10
3 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2017 оны тайлан 2018-03-26
4 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ТӨБЗГ-ын даргын тушаал: 2018.03.15-ны өдрийн № А/85) 2018-03-15
5 АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн шийдвэрлэлтийн байдал - 2016 2016-11-22
6 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2016 2016-11-21
7 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан - 2016 он 2016-11-21
8 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2016 2016-10-14
9 Байгууллагын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2016 он 2016-02-19
10 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан 2015-11-25
11 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 2015-11-17
12 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-02-15
13 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТАЙЛАН 2014-11-28
14 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөөний биелэлт 2014-11-26
15 Авлига, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, Соён гэгээрүүлэх ажлын 2014 оны нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт 2014-11-26
16 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ 2014-07-28
17 АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2014 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ 2014-07-28
18 АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2014 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014-02-27
19 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014-02-25
20 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг худалдан авах ажиллагааны газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт - 2013 он 2013-11-20
21 Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн биелэлтийн тухай танилцуулга 2013-11-20
22 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН - 2013 он 2013-11-20
23 Албан хаагчдын дунд зохион байгуулах авлигын эсрэг сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө 2013-09-24
24 Авилгалын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны эхний хагас жилийн биелэлт 2013-08-01