• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

ХАСУМ хянасан дүгнэлт

# ХАСУМ хянасан дүгнэлт Нэмэгдсэн
1 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023.8.17 2023-08-18
2 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023.7.20 2023-07-24
3 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023.6.07 2023-06-12
4 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023.05.16 2023-05-23
5 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023.03.28 2023-04-03
6 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023.03.23 2023-03-27
7 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022.10.21 2022-11-01
8 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022.10.28 2022-11-01
9 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022.09.26 2022-10-04
10 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022.08.02 2022-08-03
11 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022.05.20 2022-05-25
12 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022.03.18 2022-03-23
13 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022.03.09 2022-03-15
14 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.11.30 2021-12-03
15 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.10.20 2021-11-05
16 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.09.28 2021-10-08
17 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.07.23 2021-07-30
18 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.07.08 2021-07-20
19 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.05.21 2021-06-14
20 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.03.30 2021-03-31
21 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.03.15 2021-03-16
22 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021.03.09 2021-03-10
23 АТГ-аас ХАСУМ-ийг хянасан дүгнэлт 2021.02.25 2021-02-25
24 АТГ-аас ХАСУМ-ийг хянасан дүгнэлт 2021.02.10 2021-02-10