• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

ТББ байгууллагатай хамтарч ажилласан байдал

# ТББ байгууллагатай хамтарч ажилласан байдал Нэмэгдсэн
1 Салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2020 он 2020-09-23
2 Салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээний бүртгэл 2017 он 2017-04-19
3 2016 онд Үнэлгээний хороонд ажиллаж буй салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээ 2016-11-09
4 Компанийн засаглалын талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан 2016-11-03
5 Санхүүгийн зохицуулах хороо, төрийн өмчийн хороо болон компанийн засаглалын хөгжлийн төвийн хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичиг 2016-11-03
6 2015 онд Үнэлгээний хороонд ажиллаж буй салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээ 2015-08-20
7 Үнэлгээний хороонд орж ажиллаж байгаа ТББ-ын гишүүд ТББ-ын нэрс 2014-11-26
8 ТББ байгууллагатай хамтарч ажилласан байдал 2014-06-30