• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

ТББ байгууллагатай хамтран ажилласан байдал

# ТББ байгууллагатай хамтран ажилласан байдал Нэмэгдсэн
1 Салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2022 он 2022-01-03
2 Салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2021 он 2021-06-02
3 Салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2020 он 2020-09-23
4 Салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээний бүртгэл 2017 он 2017-04-19
5 2016 онд Үнэлгээний хороонд ажиллаж буй салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээ 2016-11-09
6 Компанийн засаглалын талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан 2016-11-03
7 Санхүүгийн зохицуулах хороо, төрийн өмчийн хороо болон компанийн засаглалын хөгжлийн төвийн хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичиг 2016-11-03
8 2015 онд Үнэлгээний хороонд ажиллаж буй салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй байгуулсан гэрээ 2015-08-20
9 Үнэлгээний хороонд орж ажиллаж байгаа ТББ-ын гишүүд ТББ-ын нэрс 2014-11-26
10 ТББ байгууллагатай хамтарч ажилласан байдал 2014-06-30