• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Журам заавар

# Журам заавар Нэмэгдсэн
1 КОНЦЕСС ОЛГОХ УРАЛДААНТ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ 2021-04-01
2 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах журам 2021-02-02
3 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2019-07-05
4 Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдол хянан шийдвэрлэх журамын төсөл 2019-04-17
5 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ 2019-01-03
6 № 661. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
7 № 662. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
8 № 663. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Хархорин АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
9 № 664. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
10 № 666. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Булган АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
11 № 667. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Орхон АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
12 № 668. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
13 № 670. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Ховд АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
14 № 671. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Увс АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
15 № 672. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай "Говь-Алтай АЗЗА" ТӨХК 2018-12-25
16 № 598. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК) 2018-12-20
17 № 599. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Барилга хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 2018-12-20
18 № 600. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ) 2018-12-20
19 № 601. 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ) 2018-12-20
20 № 497. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай (Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар) 2018-10-30
21 № 28-09. Ажлаас чөлөөлөх тухай (Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК) 2018-10-30
22 № 450. Удирдамж болгох тухай (“Улаангомын дулааны хоёрдугаар станц” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд) 2018-10-23
23 № 441. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 2018-10-16
24 № 328. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 2018-07-03
25 № 326. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК) 2018-07-03
26 № 287. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-аас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ) 2018-06-19
27 № 279. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн) 2018-06-19
28 № 284. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газрын захиргаа) 2018-06-19
29 № 285. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам) 2018-06-19
30 № 253. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Харгуй” ТӨХК-иас Налайх дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд) 2018-06-05
31 № 233. Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 2018-06-05
32 № 69. Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Эрчим хүчний зохицуулах хороо) 2018-04-03
33 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2018.03.30 58 2018-03-30
34 Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам 2017-12-15 365 2018-01-11
35 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2017-12-14
36 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын нэмэлт өөрчлөлт 2017-11-24
37 Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017.07.04 234 2017-07-04
38 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа урамшууллыг зохицуулах журам нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-04
39 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2015-06-11
40 Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2015-05-12
41 Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 2015-04-23
42 Бүртгэл хөтлөх журам 2015-02-26
43 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам 2015-02-19
44 Тендерийн үнэлгээний заавар 2012.09.28 194 2015-02-10