• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2016-10-12 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газар нь “XVII.1.3.19 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015 оны 5  дугаар сарын 04-ний өдөр зарлан 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны ө ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2016-08-31 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх III.1.3.1 “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/” нийлүүлэх ажлын Багц-4: “Сургалтын төвийн тавил ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2016-07-25 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2016 оны 02 сарын 05-ны өдөр зарласан ХААГ-2016/ХБ-05 “Төв замаас Гордок хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгару ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2016-05-20 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх  ХААГ-2016/XII.1.1.167 дугаартай зарласан “Сургуулийн өмнөх насны зорилтот бүлгийн тусгай цэцэрлэг, 75 ор /Увс, Улаангом сум/” гүйцэтгэгчийг сонгон шалг ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2016-05-09 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2016 оны 04 сарын 05-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.3.19 “Шинжлэх ухааны салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/” нийт 12 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуул ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-11-11 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэнд, спортын яамны “XYI.1.3.8 Аймаг, дүүргийн эмнэлэгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/” төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-11-09 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцаас багтсан “Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/” ажлын Багц 4: “Нийслэлийн Түргэн т ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-11-04 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх  ХААГ-2015/XII.1.12 дугаартай зарласан “Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-10-26 Худалдан авалтын мэдээ

        Худалдан авах ажиллагааны газраас “Хууль сахиулахын их сургуулийн алба хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл нийлүүлэх” ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион ба ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-10-20 Худалдан авалтын мэдээ

       Худалдан авах ажиллагааны газраас “XYI.1.3.18. Зүрх судасны тусламж, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг нээлттэй тендер шалгаруу ...