• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны 15 дугаар тогтоол