• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны 15 дугаар тогтоол