• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

2022-04-04 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, саналаа холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын механизмыг боловсронгуй болгон худалдан авах үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үндсэн үүрэг хүлээж, байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, дүрэм, журам, заавар боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээ, мэдээллээр хангах, хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, байгууллагаас гарч буй эрх зүйн актын хууль зүйн үндэслэлийг хянах, худалдан авах ажиллагаатай холбогдон гарсан гомдол, маргаан, өргөдөл, хүсэлтийг судалж хариу өгөх, шүүх, хуулийн байгууллагад агентлагийг төлөөлөх, албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, худалдан авах ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, орон нутаг дахь худалдан авах ажиллагааны нэгжийн үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн хэрэгжилтийг хангуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

Уг хэлтсийн гол түнш нь Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, бүх шатны шүүх, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

 

д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Албаны цахим хаяг

1

Б.Буяннэмэх

Хэлтсийн дарга

214

261458

buyannemekh@spa.gov.mn

2 Б.Баярмагнай  Ахлах мэргэжилтэн 211 263031

bayarmagnai@spa.gov.mn

3

А.Оюунжаргал

Мэргэжилтэн

215

267018

oyunjargal@spa.gov.mn

4

Ч.Уянга 

Мэргэжилтэн

215

267018

uyanga@spa.gov.mn

5

Г.Сарангоо

Мэргэжилтэн

215

267018

sarangoo@spa.gov.mn

 

 


 

    

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС