• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт

# Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт Нэмэгдсэн
1 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.11 сар 2023-12-05
2 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.10 сар 2023-11-13
3 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.III улирал 2023-11-01
4 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.9 сар 2023-10-10
5 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.7 сар 2023-08-08
6 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023 оны хагас жил 2023-07-07
7 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.5 сар 2023-06-12
8 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.4 сар 2023-05-08
9 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.3 сар 2023-04-07
10 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2023.1,2 сар 2023-03-06
11 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2022 оны жилийн эцэс 2023-01-20
12 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2022.11 сар 2022-12-09
13 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2022.10 сар 2022-11-07
14 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2022.9 сар 2022-10-05
15 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2022.8.25 2022-08-26
16 ТХААГ-ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН /2022 оны эхний хагас жил/ 2022-07-05
17 ТХААГ-ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН (2021 оны жилийн эцэс) 2022-01-17
18 ТХААГ-Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт 2021 он эхний хагас жил 2021-07-01
19 Тогтоол шийдвэрийн биелэлт (2020 оны жилийн эцэс) 2021-02-02
20 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, 2017 оны жилийн эцэс) 2018-02-14
21 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, 2017 оны эхний хагас жил) 2017-07-20
22 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, 2016 оны жилийн эцэс) 2017-02-17
23 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2016-07-14
24 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2016-02-01
25 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2016-02-01
26 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН, (2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2015-06-22
27 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2015-06-22
28 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН, (2014 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2015-01-15
29 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2014 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2015-01-15
30 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ (2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2014-07-20
31 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ (2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2014-06-20
32 ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2013 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2014-01-20