• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Бидний тухай

Зураггүй

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

2022-04-04 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, саналаа холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын механизмыг боловсронгуй болгон худалдан ав ...

Зураггүй

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭЛТЭС

2022-03-28 Бидний тухай

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн, батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, тайлагнах үндсэн үүрэг ...

Зураггүй

Концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтэс

2021-12-13 Бидний тухай

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт боловсруулах, батлуулах, жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх, концессын зүйлийн талаар судалгаа хийх, уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийг боловсруу ...

Зураггүй

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ

2021-03-16 Бидний тухай

1.1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН МӨН ЧАНАР Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Концессын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, эрх зүйн а ...

Зураггүй

Түүхэн замнал

2021-03-16 Бидний тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ-ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР: Улсын Их Хурлын 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2012 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдр ...

Зураггүй

Байгууллагын бүтэц

2021-03-16 Бидний тухай

 

Зураггүй

Мэндчилгээ

2020-02-07 Бидний тухай

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.   Засгийн газрын 2019 оны 438 дугаар тогтоолоор Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн чиг үүргийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн.   ...

Зураггүй

Компанийн засаглалын сургалт

2016-10-24 Бидний тухай

№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Цахим хаяг Хаяг 1 Банк Санхүүгийн Академи Б.Ууганхүү ...

Зураггүй

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалт зохион ...

2014-10-01 Бидний тухай

№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Хаяг 1 Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төв ТББ Э.Азжа ...

Зураггүй

Сургалт сурталчилгаа, Олон нийттэй харилцах хэлтэс

2014-08-04 Бидний тухай

Эрхэм зорилго Байгууллагын сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулах, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах Үндсэн чиг үүрэг Худалдан авах ...