• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Худалдан авах ажиллагаанд оролцсон аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

# ААН-ын нэр Регистерийн дугаар
1 Оюут билгүүн ХХК 3002977
2 Хан-Асар ХХК 5679745
3 Хайспийд групп ХХК 5923719
4 Болор хийц ХХК 5056063

Ангилал

Видео мэдээлэл