• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
 • (+976) 51-261418
 • info@spa.gov.mn

Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2016-10-12

Худалдан авах ажиллагааны газар нь “XVII.1.3.19 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015 оны 5  дугаар сарын 04-ний өдөр зарлан 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагт тендерийн нээлт хийхэд Багц 15. О ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2016-08-31

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх III.1.3.1 “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/” нийлүүлэх ажлын Багц-4: “Сургалтын төвийн тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж” нийлүүлэгчий ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2016-07-25

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2016 оны 02 сарын 05-ны өдөр зарласан ХААГ-2016/ХБ-05 “Төв замаас Гордок хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулж 2016 оны  03-р ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2016-05-20

Худалдан авах ажиллагааны газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх  ХААГ-2016/XII.1.1.167 дугаартай зарласан “Сургуулийн өмнөх насны зорилтот бүлгийн тусгай цэцэрлэг, 75 ор /Увс, Улаангом сум/” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байг ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2016-05-09

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2016 оны 04 сарын 05-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.3.19 “Шинжлэх ухааны салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/” нийт 12 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж, 2016 оны 05 сарын 05-нд тендерийн нээлтийг хийс ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2015-11-11

Худалдан авах ажиллагааны газраас Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэнд, спортын яамны “XYI.1.3.8 Аймаг, дүүргийн эмнэлэгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/” төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2015-11-09

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцаас багтсан “Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/” ажлын Багц 4: “Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн автобаазын засвар” ажлыг 20 ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2015-11-04

Худалдан авах ажиллагааны газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх  ХААГ-2015/XII.1.12 дугаартай зарласан “Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0,4 кВ-ын хүчдэл 100 кВА-ын хүчин чадалтай агаа ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2015-10-26

        Худалдан авах ажиллагааны газраас “Хууль сахиулахын их сургуулийн алба хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл нийлүүлэх” ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 2015 оны 03 сарын 23-ны өдөр 8 багц ажил за ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

 • 2015-10-20

       Худалдан авах ажиллагааны газраас “XYI.1.3.18. Зүрх судасны тусламж, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулж 2015 оны 04 сарын 24 ...