• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • 7979-0000
  • info@spa.gov.mn

ЦАХИМ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

ЦАХИМ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

2022-07-01 Мэдээлэл

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт, хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангах, системийн хэрэглэгчдийг чадавхжуулах, цахим мэдээлэл солилцох замаар төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, мэдээллийн технологид суурилсан худалдан авах ажиллагааны хяналтын тогтолцоог бий болгох, ерөнхий гэрээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, байнгын хэрэгцээт бараа, үйлчилгээний зах зээлийн болон эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг боловсруулах, цахим болон танхимын хэлбэрээр худалдан авах ажиллагааны сургалт зохион байгуулж, шалгалт авах, худалдан авах ажиллагааны төрийн нээлттэй өгөгдлийн сан үүсгэх, цахим системээр дамжуулан худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог хөгжлийн шинэ шатанд гаргаж, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг цаг хугацаа, орон зайн хязгаарлалтгүйгээр хүргэх, байгууллагын дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, албан хаагчдын мэдээллийн технологийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, газрын үйл ажиллагаатай тогтоол, шийдвэрийн дагуу холбогдох ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ бүтцийн нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төрийн захиргааны төв байгууллага, зохион байгуулалтын бүтцийн бусад нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллага байна.

Уг хэлтсийн гол түнш нь төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Үндэсний дата төв, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, арилжааны банкууд, иргэн, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд бусад холбогдох байгууллага байна.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

 

Д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

Албаны цахим хаяг

1

Н.Цэрэнсамбуу

Хэлтсийн дарга

203

263011

72720000/504/

tserensambuu@tender.gov.mn  

2

Л.Лхамсүрэн

Ерөнхий гэрээний ахлах мэргэжилтэн

212

72720000/507/

lkhamsuren@tender.gov.mn

3 С.Халиун Цахим систем хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 204 72720000/500/ khaliun.s@tender.gov.mn

4

В.Азжаргал 

Цахим  систем хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

212

72720000/503/

azjargal@tender.gov.mn

5

Ц.Лхагвасүрэн

Цахим систем хариуцсан мэргэжилтэн

205

72720000/506/

lkhagvasuren@tender.gov.mn

6

С.Чинбат

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

212

72720000/507/

chinbat@tender.gov.mn

7

Ө.Одбаатар

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

212

72720000/507/

odbaatar@tender.gov.mn

8

Ч.Дэлгэрзаяа  Ерөнхий гэрээний судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн 202 263032 delgerzaya@spa/gov.mn 

 

9 Б.Чойсүрэн Ерөнхий гэрээний судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн 205 72720000/505/ choisuren@tender.gov.mn
10 Б.Батбаяр Зөвлөх 205 72720000/505/ batbayar@tender.gov.mn

11

Э.Эрдэнэбаатар

Дэмжих үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

212

72720000/507/

erdenebaatar@tender.gov.mn

 

Чухал холбоосууд:

 

www.tender.gov.mn