• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Эрүүл мэндийн салбарын ажилтан, албан хаагчдад зориулсан худалдан авах ажиллагааны талаарх сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

img

Эрүүл мэндийн салбарын ажилтан, албан хаагчдад зориулсан худалдан авах ажиллагааны талаарх сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

2021-08-23 Мэдээ мэдээлэл

 Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын хүсэлтээр худалдан авах ажиллагааны талаарх сургалт, хэлэлцүүлгийг эрүүл мэндийн салбарын 2021.08.23-нд захиалагч, 2021.08.27-нд нийлүүлэгч байгууллагуудад зориулсан зохион байгуулж, нийт 93 төлөөллийг хамруулав. Сургалтын агуулгын хувьд:

2021.08.23. Захиалагчид 

       1. Төрийн худалдан авах ажиллагаа, анхаарах асуудал

       2. Ерөнхий гэрээгээр худалдан авах ажиллагаа, анхаарах асуудал

       3. Худалдан авах ажиллагааны цахим системийн хэрэглээ, анхаарах асуудал

2021.08.27. Нийлүүлэгчид

       1. Худалдан авах ажиллагаанд хэрхэн амжилттай оролцох вэ?

       2. Ерөнхий гэрээгээр худалдан авах ажиллагаа, анхаарах асуудлууд

       3. Ерөнхий гэрээний хугацаа дууссан 25 нэр төрлийн эмийн үнэд санал авах

       4. Эмийн нөөцийн асуудлын талаар санал солилцох байв.

Сургалтын материал татах

 

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР,

ЦАХИМ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС