• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Тендерийн урилга

ЭМЯ/202101049/01/01

Өрхийн эмнэлгийг дэмжих тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл /Орхон/

БШУЯ/202102105/01/01

Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Ноён, Сэврэй, Цогтцэций сум/

ЭМЯ/202101047/01/01

Өрхийн эмнэлгийг дэмжих тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

ХХААХҮЯ/202102064/01/01

"Шинэ хөдөө" төсөл /Булган/

БШУЯ/202102012/01/01

Дотуур байрын барилга, 40 ор, гал тогооны хамт /Хэнтий, Баянхутаг сум/

ЭМЯ/202101011/01/01

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/

БШУЯ/202102132/04/01

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/

ХХААХҮЯ/202102059/01/01

Мал, аж ахуйн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний анхан шатны боловсруулалт хийх, инкубатор төвийн техник, эдийн засгийн ү...

БХБЯ/202103011/01/01

XII.1.71 Чингис хотын бохир усны төв коллекторын шугамын шинэчлэл, өргөх станц /Хэнтий, Хэрлэн сум/

БШУЯ/202102015/01/01

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Хэнтий, Баянмөнх сум/

БШУЯ/202102074/01/01

Сургуулийн гадна болон дээврийн засвар /Хэнтий, Хэрлэн сум, Тэмүүжин цогцолбор сургууль/

ЭМЯ/202101017/01/01

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 7, 8, 13 дугаар баг/

ЭМЯ/202101021/01/01

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 1, 2 дугаар баг/

ЗГХЭГ/202102005/01/01

Удирдлагын академийн кампус, өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

БТСУХ/202102001/01/01

Спорт заалын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, Өлзийт тосгон/