• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Тендерийн урилга

ХААГ-Б-2013/XIII-01

ХААГ-т Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэх

ХААГ-Б-2013/XIII-02

ХААГ-т Тавилга, эд хогшил нийлүүлэх

СОЯ/202103002/01/01

Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Хэнтий, Батширээт сум/