• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Ерөнхий гэрээний 2 дах шатны сонгон шалгаруулалтын дагуу Хамар залгиурын AG COVID-19 rapid test түргэвчилсэн тестийн худалдан авалтын мэдээ

Ерөнхий гэрээний 2 дах шатны сонгон шалгаруулалтын дагуу Хамар залгиурын AG COVID-19 rapid test түргэвчилсэн тестийн худалдан авалтын мэдээ

2021-11-12 Мэдээ мэдээлэл

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР,

ЦАХИМ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС