• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

# Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Нэмэгдсэн
1 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2021 2021-05-10
2 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлгөөний биелэлт 2018-02-22
3 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-20
4 Засгийн газрын 100 хоногт ТӨБЗГ-ын хийж гүйцэтгэсэн "Онцлох ажлын талаарх мэдээлэл" 2018-01-16
5 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-26
6 ТӨБЗГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2016 оны 09-12 сар) 2016-09-10
7 ХААГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2016-07-01
8 ХААГ-ын үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх танилцуулга-мэдээлэл, (2013-2016 оны 05 сар) 2016-06-06
9 ХААГ-ын онцлох ажлын талаарх тайлан-мэдээлэл (2015.09 сар - 2016.05 сар) 2016-06-06
10 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2016 он) 2016-02-15
11 ХААГ-ын онцлох бүтээлч ажлын тайлан (2013-2015 он) 2016-02-04
12 ХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2016-01-15
13 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан, (2015 оны эхний хагас жил) 2015-07-30
14 ХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2015-07-20
15 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2015 он) 2015-03-10
16 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан, (2014 он) 2015-01-05
17 ХААГ-ЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, (2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар) 2014-12-22
18 ХААГ-ын 2013 оны oнцлох 13 ажил 2014-11-26
19 ХААГ-ын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө -2014 он 2014-11-26
20 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - 2014 эхний хагас жил 2014-11-26
21 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан - 2014 оны эхний хагас жил 2014-11-26
22 Эзэн-100 хоногийн ажлын тайлан 2014-11-26
23 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан - 2013 оны эхний хагас жил 2014-11-25
24 ХААГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - (Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт-2013) 2014-11-25
25 ХААГ-ын үйл ажиллагааны жилийн тайлан - 2013 он 2014-11-25