• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Ил тод байдал

Зураггүй

Тогтоолууд 2019

2019-01-14 Ил тод байдал

1. Эрхзүйн акт 2019 он 2. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд: 2.1  Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц 2019 он 2.2  Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин ...

Зураггүй

Хүний нөөцийн удирдлага

2018-04-12 Ил тод байдал

1. Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 2017 он 2018 он 2. Авлигатай тэмцэх газрын дүгнэлт 2017 он 2018 он 2019 он 3. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн 2017 он 2018 он 4. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн ...

Зураггүй

Сул орон тооны зар

2018-04-12 Ил тод байдал

 

Зураггүй
Зураггүй

Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн

2018-02-07 Ил тод байдал

                                         &nbs ...

Зураггүй

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

2017-02-01 Ил тод байдал

          ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРААС ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД                     ҮЗҮҮЛДЭГ ...

Зураггүй

Худалдан авах ажиллагааны газрын 2015 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ...

2015-02-16 Ил тод байдал

№ Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Санхүүжилтийн эх үүсвэр Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тендер зарлах огноо ...

Зураггүй

САНАЛ АСУУЛГА

2015-01-20 Ил тод байдал

Loading...

Зураггүй

Бүрдүүлэх материал

2013-01-04 Ил тод байдал

Хувийн нууцлалын PKI код авах: Албан бичиг Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар Тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар Зөвлөх хувь хүн, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар Архив ...