• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 51-261418
  • info@spa.gov.mn

Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-10-14 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 03 сарын 25-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.3.19 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл (Улаанбаатар)” бараа нийлүүлэх нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж, 2015 оны 04 сарын ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-10-12 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх IX.2.1.30 СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА /УВС, ТЭС СУМ/-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалд ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-10-02 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 04 сарын 10-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.2.1 дугаар бүхий “XYI.1.2.1 Харьяа газрын засвар /Улсын хэмжээнд/”-ын Багц-4: "Эрүүл мэндийн яамны байрны их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/"-ын ажил ...

Зураггүй

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг–Худалдан авах ажиллагааны газрын зохио ...

2015-10-01 Худалдан авалтын мэдээ

(2015 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар) 1. Засгийн газрын 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 42 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтад тусгагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны талаар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалта ...

Зураггүй

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-09-21 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх XIY.1.3.1 “Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ нийлүүлэх” ажлын Багц 3: Барилгын сантехникийн мэргэжл ...

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-09-09 Худалдан авалтын мэдээ

          Худалдан авах ажиллагааны газраас XVI.1.3.9 дугаар бүхий “Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж” /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Багц-3 “Дизель станц” нийлүүлэгчийг сонгон ша ...

Зураггүй

Худалдан авалтын мэдээ /2015 оны 08 сар/

2015-08-28 Худалдан авалтын мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-08-26 Худалдан авалтын мэдээ

      Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 05 сарын 11-ны өдөр зарласан ХААГ-2015/XYI.1.3.10 “Геронтологийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/” тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуу ...