• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/