• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ, (2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар)