• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДҮН, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар)