• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

"Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян"-ны удирдамж, төлөвлөгөө