• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

“ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ”-ИЙН I үе шат /2011-2013 он/-НД хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт