• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, 2016 оны жилийн эцэс)