• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

Жишиг баримт бичиг

# Жишиг баримт бичиг Нэмэгдсэн
1 Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2019-06-04
2 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ТЖББ 2019-06-04
3 Олон нийтийн оролцоотой ХАА-нд санал авах ТЖББ 2019-06-04
4 Сурах бичиг худалдан авах ТЖББ 2019-06-04
5 Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл худалдан авах ТЖББ 2019-06-04
6 Үнийн санал авах жишиг баримт (харьцуулалтын аргаар ажил худалдан авахад ашиглана) 2019-06-04
7 Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг (харьцуулалтын аргаар зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ худалдан авахад ашиглана) 2019-06-04
8 Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг (харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авахад ашиглана) 2019-06-04
9 Мэдээллийн систем нийлүүлж суурилуулах ТЖББ 2019-06-04
10 Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2019-06-01
11 Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2019-06-01
12 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2019-06-01
13 Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг 2014-09-01